Castelldefels participa!

Benvingut a la web de participació que l'ajuntament de Castelldefels posa a disposició dels seus habitants. Una eina que permetrà a la ciutadania participar en la millora de la ciutat i el benestar de les persones que hi viuen.

PAM - Pla d'Acció Municipal 2019-2023

Com funciona?

Què són els Pressupostos Participatius?

Els pressupostos participatius tenen per objectiu implicar a la ciutadania en la presa de decisions sobre la distribució d’una part del pressupost municipal. En concret, hi ha un total de 500.000€ (IVA inclòs), que es corresponen amb 100.000€ per a cadascuna de les següents cinc àrees o veïnats de la ciutat.
Llegir més...

Com funciona?

Cada persona i/o entitat podrà presentar un màxim d’una proposta. Aquesta pot ser del seu veïnat o d’un altre.
Les propostes s’han de presentar en els terminis establerts i es podran presentar mitjançant diferents vies.
Llegir més...

Qui hi pot participar?

Podran presentar propostes qualsevol persona major de 12 anys empadronada a Castelldefels. Igualment podran presentar propostes totes les entitats i associacions inscrites al Registre Municipal.