Què són els Pressupostos Participatius?

Els pressupostos participatius tenen per objectiu implicar a la ciutadania en la presa de decisions sobre la distribució d’una part del pressupost municipal. En concret, hi ha un total de 500.000€ (IVA inclòs), que es corresponen amb 100.000€ per a cadascuna de les següents cinc àrees o veïnats de la ciutat.

Calendari

Durant el mes de juny i inicis de juliol es convocaran algunes de les audiències del veïnat o es faran reunions amb les diferents associacions veïnals del municipi, com a principal òrgan de participació territorial, on explicarem amb més deteniment les fases d’aquest projecte.

La primera quinzena del mes de juliol es recolliran noves propostes, i després d’estudiar la seva viabilitat (tècnica, econòmica i legal), se’n podran votar les finalistes al llarg de la segona quinzena de setembre.

Proposa!
undefined undefined